Başta Adalet

İnsanoğlu sakın hakikatten şaşma

El sırtına binip de zorlukları aşma

Haksız yere öyle gürleyip taşma

Her zaman her yerde başta adalet

 

Hakkın terazisi elbet bir gün kurulur

Yapılan ameller sırta kambur olur

İşlenen günahlar tek tek sorulur

Sanmasın kimse boşta adalet

 

Çalışan çalıştıran emek veren kim varsa

Ekmek dediğin zorda helal lokma haksa

Uğraş ister emek ister el ister yoksa

Yoğurduğu emekte ter ister işte adalet