ADL

ADL.. Rabbimin ism-i celili olmaya müşerref olmuş sıfatı.. Herkese hakkını veren Hakk'ın adı ADL..

İstediğini istediğine vermeye ,istediğinden istediğini almaya muktedir olanın ; yarattığına sevgisi , yarattıklarına lutfettiği haklara sonsuz riayeti ADL..

Üzerimizdeki  tasarrufu sonsuz olanın , kendimizi bize verenin , bizi kendinden haberdar edenin kullarına merhametli saygısı ADL...

Adalet;;

o yüce zata sıfat olabilecek kadar şerefli  ve yaradanın hiçten var ettiklerine karşı gözardı edemeyeceği kadar önemli. Adalet mutlak düzenin temeli, hakların savunulması ,  ihtiyaçlatın gözetilmesi , mağduriyetin giderimesi...

adalet ;

Çıkarlarını göz ardı edebilmek.. Doğruluğuna inandığı değerleri çıkarlara ezdirmemek..

adalet ;

Terazinin iki kefesidir.. taşla altını tartarken aynı hassasiyeti gösterebilmek, tek mazlumun gözyaşını cihana değişmemektir..

Akif'in çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım dediği hakkı satamamak satın almamaktır..

Yeryüzündeki hiçbir hakkın bedeli olmadığı gibi dünyevi bedellerle Hakk'ın ihsan ettiği hak'tan vazgeçilmez vazgeçilmemeli. Adalet insana bahşedilen vicdan duygusunun tecelli etmesidir .

 görenin; hakkı, hukuku, ADL 'ın hatırını gözardı etmemesidir...Vicdanın görmesidir adalet.


..birey olarak ihtiyacımız olduğu gibi toplum düzeninin de tesisi için adalete hava kadar su kadar ihtiyacımız olduğu muhakkak. İlahi adaletin tesisi iki cihanda nasıl dikkatli yaşamamızı sağlayıp haklarımızı muhafaza ediyorsa geçici dünya günlerinde de birlikte yaşayan insanların , toplumlumların huzur ve güveni için adaleti gözetmeleri gerekir.

ADL'ın  adaleti sonsuz ,terazisi kusursuz ..lakin insana vicdanı ihsan eden yaradan onun gözüne indirdiğimiz perdelerden razı olurmu ? Hakkı görüp hakkı göstersin diye verilen bir hissi hissisleştirmek, hukukun sahibinin üzerimizdeki sonsuz haklarına saygısızlık , hakimin hakkına tecavüz, malikin mülküne gasp değil de nedir ?