İnsanlar ve onlar

Geceye mühebbet olanın,
Her zerresi maziye damlar,
Onu bir tek gece anlar,
Geceyi bir tek o anlar.

Toprağı yar bilenin,
Gözleridir mezar taşı,
Onu bir tek kefen sarar;
Kefeni bir tek o arar.

Rüzgarı dost bilenin,
Yüreğindedir muhabbeti,
Onu bir tek yapraklar anlar,
Yaprakları ise rüzgarla konuşanlar...

A.P