Dil Nedir?

Geniş anlamda dil canlılar arasında iletişimi sağlayan araçtır. Daha özel anlamda ise insanlar arasında ilişkilere yön veren temel unsurdur. Duygu ve düşüncelerin vücud bulup toplum hayatında sosyalleşmeyi sağlayan en önemli etkendir. Düşüncelerden etkilendiği gibi düşüncelere yol veren bir pusuladır. Çağın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi özelliklerine göre değişen dinamik bir yapıdır.Toplum hayatının kültürel özelliklerini yansıtan bir ayna; deyim ve atasözleri gibi mecazlı söyleyişleriyle tecrübelerini derinliklerinde gizleyen bir mağaradır. 

İlk insandan itibaren işlevselliğini arttırarak varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş tek iletişim aracıdır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'in yaratılışından sonra eşya isimlerinin kendisine öğretilmesiyle varlık alemini anlamlandırmasına yarayan bir mucizedir.

Dil "Babil Kulesi" kıssasında anlatıldığı gibi olmadığı zaman Allah tarafından verilen en büyük ceza; olduğunda ise karanlıklarda yön gösteren rehberdir. 

Kendine özgü kurallarıyla oluşup gelişen bir kanundur.