vakt-i sükut


susmak vakti der takvimler, dem bu dem..

Konuşmanın dert olduğu yerde ilaç olur madem

Madem ki demlenir sükutla, dert ile elem..

giyilir sessizlik urbası, sükuta çekilir kalem.

...

Gecenin yaşları değer perçemine gülün

Yaşlar ki eder canından, eceli olur bülbülün..

Can çekişir günler, arasında doğum ile ölümün.

Susmak demler geceleyi helal kanıyla gündüzün

...

Defterlere sığmadı tövbesi duaların

Ne karı kaldı isyanın, ne de yari isyankarın.

Aralık kapılardadır avuçları, o günahkar nazarın.

Kilitler sükutta daim, çözülür urbası ayaktaki mezarın.