Sevdanın Koru Saklıdır

Dağlar korlu bugün dağlar dumanlı

Kim  demiş dağların başı karlıdır.

Kavrulur yanar da dumanlar susar.

İçinde sevdanın koru saklıdır.

Merhemin yardadır ey heybetli dağ!

Avuçta tutar da sana uzatmaz

Ne ister bilmem ki senin sevdandan

Ateşini kollar, seni ısıtmaz.

Gördün mü yârinin gücünü Ey Can!

İçinde yaşar da sana dost olmaz

Sırtından değil de kalbinden vurur

Yârin yaptığını düşmanın yapmaz.