Senin Olmayanlar

Hak yemek sadece birisinin parasını çalmak ya da ona gelen bir şeyi  habersizce yok edip kendi evine almak, kullanmak değildir

İnsanoğlu yaratıldığı günden ya da Allahüalem evvel zamanlardan da süre gelen ama kimsenin dikkat etmediği bir hak vardır "KUL HAKKI"

Kul hakkı beş türlüdür:

1- Mali [Parasal]

2- Nefsi [hayati yönden]

3- Irzı [Haysiyetle ilgili]

4- Mahremi [Namusla ilgili]

5- Dini.

Kim bunlara layıki vecize ile dikkat eder? Allah aşkına söyleyin ne buyruluyor yüce Kur'an'da;

Sure (Nisâ Suresi), 2. Ayet

Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Sure (Bakara Suresi), 188. Ayet

Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.>>

Ahir zamanda dergahta öğrencilik yapacak olanlar belli bir dönemde hem nefsani hem de dünyevi imtihanlara tabi tutulurlardı. Günlerden birgün hocaefendi talebelerini çağırıp

-Evlatlarım artık eğitimleriniz bitmiş olup son bir göreviniz kalmıştır

+Şaşkınlıkla hocaya bakan yeni yetme dervişler şeyh efendinin vereceği görevi beklemektedirler.

-"Her biriniz birer tavuk bulup bunu; 'KİMSENİN GÖREMEYECEĞİ YERDE' kesin ve getirin" der.

Bu emri alan yeni talebeler kendilerine birer tavuk bulup hemen dergahtan çıkarlar. Günler sonra kimisi bir virane eve kimisi bir kümese, kimisi de bir kayalık dibine,gider. Ellerindeki tavukları kesip gelirler. İçlerinden birisi elinde bir tavuk ile geri gelir. Şeyh efendi bu durumu görünce;

- Neden kesmedin evladım der,

+Efendim siz bana kimsenin göremeyeceği yerde kesmemi söylemiştiniz.

-Sen ne yaptın bulamadın mı.?

+ Hayır. Kul olarak beni kimsenin görmeyeceği yeri buldum, tepeler ardında ama, HAK TEALA'NIN göremediği yeri bulamadım. Üzgünüm...

Yerinden kalkan Şeyh Efendi bu Dervişi kucaklar ve "evladım ilmin mübarek olsun der."

Hakeza şunu unutmamak gerekir. Yapılan işleri illa bir faninin görmesi şart değildir. Aklınızdan geçeni bilen olumlu ya da olumsuz her şeyi bilen RABBİ RAHMAN'dır

Her insanın iki tane meleği vardır sen yalnız kaldığında bile seni yalnız bırakmazlar sadece.

Sizinle beraber bulunan ve hiç ayrılmayan melekler vardır. Bunlar ancak helaya giderken ve cinsi yakınlık esnasında ayrılırlar. Öyle ise onlara karşı hayalı davranın ve hürmette bulunun.

(Muhtasar İbn'i Kesir, 2: 273.)

Üzerinizde işlediklerinizi hıfz edip kaydeden melekler vardır. Onlar Mükerrem yazıcılar dır. Az çok ne yaparsanız bilirler.

(İnfitar Suresi, 10-12).

Gel gör ki kapalı kapılar ardında ya da iki kişilik  bir ortamda yapılan konuşmalar (GIYBET ) veya birisi ve birileri üzerinden haksız kazanç elde etmek amacı ile yapılan ve hak sahiplerine tüm çıplaklığı ile anlatmayıp, aldatmak... Bunlar sadece küçük gördüğümüz, önemsemediğimiz; "kimse bilmez" dediklerimiz var ya, işte onlardır.

Günün birinde ellerin, ayakların ve gözlerin senden şikayetçi olduğunda çok geç olabilir. Müslüman kimse o dur ki dünyada yatırım yapar, ahiretini dünyada kazanır.

Allah dünyada iken kazanan kullardan eylesin. Hakkınızı helal edin.