Bekleme Beni, Bekleme Emi?

Tamam sen yine git

Aman sakın bekleme beni

Cehennem olsun yolun

Aşkla bakan kara gözün

Gittiğin gün kör olsun

O gülen yüzün

Sararsın solsun

Ama sen yine,

Ama sen yeniden git

Bekleme beni

Bekleme emi?

EMRE VEHBİ ALKAN