Mason Belgesi: İlluminati Nedir?

İlluminati'nin Kuruluşu

İlluminati 1776 yılında  batıl inanca, ön yargıya dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın  kötüye kullanımına karşı Aydınlanma çağında kurulmuş bir topluluktur.  Hukuk profesörü olan filozof Adam Weishaupt tarafından beş kişiyle kuruldu. Kelime anlamı aydınlanmışlardır. Özgür bir düşünceyi temel edinmiş kişiler tarafından kurulan topluluk masonluğu model almışlardır kendilerine ışığın insanları da demişlerdir. Yani masonlukla aynı zamanda kurulmuş bir topluluk değildir. Üyeleri Masonluğa benzer ayinlerde yeminler etmektedirlier. Kurucularının çoğu Mason geçmişi olan elit kimselerdir. Fakat üyeler İlluminati'yi kurduktan sonra mason üyeliklerini iptal ettikleri söylenilir (18.yy)

İlluminati Nedir? Amaçları Nelerdir?

İlluminati din karşıtı bilimi hedef olarak alan satanist bir örgüttür. Bilim adamları dinin dünyadaki akademik aydınlanmayı engellemesinden korktukları için bu örgütü kurdular. Örgüt birçok kez kilise tarafından kapatılmak istenmiştir ama varlığı ile ilgili deliller bulunmadığı için bir şey yapılamamıştır çok gizli ve sapkın bir guruptur. Günümüzde halen faal durumda olan bu örgüt bir çok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusu olmuştur. Masonlukla çok ortak noktası vardır. Dilerseniz diğer yazım Mason Belgesi:Masonluk nedir? den de bakabilirsiniz. Bir çok alanda aktif olan bu örgüt ABD başkanını kukla olarak kullanmaktadır. Kendisine karşı gelen kişileri çok gizli bir şekilde iz bırakmadan ortadan kaldırmaktadır.  John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir. Dünyayı yöneten bu küresel güç Holywood'u da elinde bulundurmaktadır. Birçok bankacı, televizyoncu, iş adamı ve bürokrat bu  örgüt için çalışmaktatır.

Amaçları Yeni Dünya ve Tek Din

Kendi düzenlerini, ilkelerini benimsetmek ve yoluna koymak için ülkeler arası çıkar kavgaları, ekonomik krizler ve terrör yanlısı savaş sinyalleri ile ellerinde tuttukları güç ile Dünya geleceğine yön çiziyorlar. Peki bunu neden mi yapıyorlar? İşte sebebi; İlluminati örgütünün esas ilkesi ‘kaostan kaynaklanan düzen’ olarak nitelendirilen var olan rejimi bozup, tek devlet  ve tek dine dayalı istedikleri tek dünyayı kurmak...

Örgütün geçmişinde ki diğer ilginç nokta ise tarihe göz attığımızda ortaya çıkmakta.  İlluminati’nin seçkin üyeleri Yuvarlak Masa tabirini verdikleri plan ve programların görüşüldüğü bir konsey oluşturdular. Oluşturdukları alt kadrolar diğer ülkelere yayılmış ve devlet adamlarını kapsamaktaydı. Bunun etkisi ise 1. Dünya Savaşı'nda görülüyordu.

Peki nasıl mı?  Savaşta yer alan karşıt ülkelerin temsilcileri savaşın devamında Yuvarlak Masa’da bir araya gelip savaşın gidişatı ve sonucunda çıkacak çıkar ortamları konusunda planlarını görüşüyorlardı. Savaşın çıkış sebebinden, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar plan program içinde olan İlluminati, savaşların sonucunda çıkan düzensizlikten faydalanıp hedeflerindeki Tek Dünya için bütün ülkeleri çemberi içine almış olucaktı.

Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim ki; İlluminati’nin  On Gizli Liderinin serveti, 102 bağımsız devletin gayri safi milli hasılasından daha fazladır. Şu anda ABD’nin uyguladığı diğer strateji ise enerji kaynaklarını ele geçirmektir. Hatta ABD’den Christoper Fettews, Parameter dergisindeki makalesinde şöyle diyor: Orta Asya ve Hazar denizini merkez bölge olarak niteleyip, bu bölgenin önemli Enerji kaynaklarına sahip olunmuştur. Söz konusu rezervlerin kontrolü için ABD, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük Satranç oyununda rol almaktadırlar.  Bu açmalarını 11 Eylül'de birkez daha belli ettiler. Masonluğun kirli bir eli olan İlluminati bilinç altı mesajlarla her eve girmiştir çocuk çizgi filmlerinden mmorgp oyunlarına dizilerden yarışma kanallarına her yandan bizi zehirleyerek yeni düzene hazırlamaktadırlar.Yani Deccalin Çağına (bu konuyu ayrı bir yazımda anlatacağım)...

Masonluk ve İlluminati Arasındaki Fark Nedir?

Masonluk İlluminati'den daha önce kurulmuş bir örgüttür. Genellkle aynı şekil ve rüttüelleri kullanmaktadırlar. Masonluk 18.yy deşifre olmuştur. Yani üyeleri, ritüelleri  ve yaptıkları çoğu eylem ortaya çıkmıştır. İlluminati masonlukla alakalı değilmiş gibi gösterilmeye çalışılmakadır, oysa durum böyle değildir. İkisi de Şeytana hizmet eden topluluklardır. Masonlar deşifre oldukları  zaman pis işlerini yapmak için İlluminati adındaki topluluğu kullanarak işleri yürütmeye devam etmişlerdir. İlluminati'nin varlığı halen kanıtlanamamıştır. Çok gizli ve katı bir satanist guruptur. Masonlar ise daha çok resmi bir şekilde elit kesimin kardeşlik örgütü, toplanıp dünya durumlarını konuştukları çay partileri gibi görünmeye çalışmaktadırlar. Yani bu iki gurup arasındaki farklar:

1. Masonluk deşifre olmuştur, İlluminati ise halen komplo teorisi olarak gösterilmektedir.

2. Farklı dönemlerde kurulmuşlardır

3. Masonluk elit kesim tarafından İlluminati bilim insanları tarafından kurulmuştur.

4. Masonlar yaratıcının varlığına inanırlar ve haşa onunla yarış içerisindedirler. İlluminati yaratıcıya inanmaz.

Masonlu ve İlluminati'nin Ortak Noktaları Nelerdir?

1. Yeni bir dünya düzeni oluşturmayı amaçlarlar

2. Ayinleri ve rutüelleri aynıdır.

3. Şeytana hizmet ederler

5. Aynı sembolleri kullanırlar

6. Öğretileri birbirine yakındır.

7. Üyeleri elit kesim, aydınlar ve bürokratlardır.

Evet bu ve bunun gibi maddeleri sıralayabiliriz . Özet olarak; fikir olarak kuruluşları ayrı fakat Yeni Çağda fiili olarak eylemleri ortak iki örgüttür.

İlimunati sembolleri

[gallery ids="20378,20379,20380,20381,20382"]

Tek Göz: Bu göz mısır tanrısı ra nın her şeyi gören gözüdür. Göz tektir çünkü Deccal tek gözlüdür filimlerde sıkca karşımıza çıkar.

Tamamlanmamış Piramit: Masonların sembolü olan piramit Deccala tapınma merkezi  durumundadır. 1 abd dolarının arkasında açıkça görülöektedir böylece  abd nin kimler tarafından yönetildiğini gayet açık bir şekilde görülmektedir

666 Şeytanın Rakamı: 666 şeytani bir sayıdır ve şeytanı temsil eder. Bazı satanist ayinlerinde bunu görebilirsiniz. Ayrıca bunu medya organlarındada görmek mümkün. 666 sayısının İncil’e göre Dünyanın sonunu getireceğine inanılır. Ayrıca şeytanın oğlunun dünyaya 6 Haziran saat 6'da geleceğine inanılır. Yani Deccal'in.

Damalı Yüzey: Damalı zemin boyutlar arası geçişi temsil etmektedir. Bunu filmlerde, çizgi filmlerde ve kliplerde sıklıkla görebilirsiniz. Mason locaları damalı zemine sahiptir. Mesela mason locasında zemin damalı yüzey ile kaplıdır. Aynı mekanda farklı boyutlarda birçok varlık yaşamaktadır. Örneğin biz insanlar 3. boyutta yaşıyoruz. Bu damalı yüzeyde boyutlar arası geçişi temsil ediyor.

Baphomet: Baphomet aslında şeytandır. Bunu kanıtlayan da çift cinsiyetli olmasıdır. Göbeğindeki hançer cinsel dürtülerine hakim olduğunu gösterir. Elleriyle yaptığı işaret de Eski Mısır hiyerogliflerini andırır. Tapınak şövalyeleri zamanında meydana çıkan bu simge, masonlar tarafından da kullanılıp ayinlerde baş köşeye koyulur.

25. Kare Tekniği: Subliminal mesaj dediğimiz olay insanın haberi olmadan bilinç altına verilen uyarılar, emirlerdir.Normalde gördüğümüz anlık bir görüntü, 655 satır ve frame/çerçeve denilen 24 küçücük kareden oluşur. Sinema bandında, saat, dakika, saniye olarak bir diziliş vardır. Saniyeden sonra kare gelir ve bir saniye 24 karedir. Her 24 kare ise bir ekran büyüklüğündeki kareyi oluşturur. Her 327.5 satırda bir de “control-track” denilen aralık vardır. İşte bu aralıktaki görüntüler kesilip, aralarına başka görüntüler atılarak 25. kare oluşturulur ve bu son kare olan 25inci kare anlıktır. Yani görüntü saniyede 1/24 olacakken, bu 1/25’e çıkar. Kareler 25 olunca bir anda bir görüntü gelir ve anında kaybolur. Genellikle görünmez, daha doğrusu görünür ama bilinçaltında kalır.Yani biz farkında olmadan onlarca saldırıya maruz kalırız. Ahlaki çöküntü ve edepsizlik gibi birçok şekilde.

Bu sembolleri kullanarak varlıklarını birbirlerine haber vererek iletişime geçiyor ve kontrolu ellerine alıyorlar. Allah bu kirli oyunlardan bizi ve korusun, uyanan nesle yardım etsin. Devam edecektir inşAllah.

a.p