Mason Belgesi:Masonluk nedir?

Masonluk Tarihi

Günümüzde hemen hemen herkezin ufakda olsa bir bilgiye sahip olduğu Masonluğun nerde ve ne zaman çıktığıyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ama resmi olarak 16.yy da İngiltere'nin dört büyük locasının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Fakat daha öncesinde 13.yy da kilise ve tapınak duvar işçileri meslek sırlarını saklamak için çeşitli sembol ve rumuzlar kullanmışlardır,işte bu işçilere o dönem Mason denilmekteydi. Sonraki zamanlarda Tapınak Şövalyeleri gizli işlerini yapmak için Masonik sembolleri yani duvar ustalarının sembollerini kullandılar. Şu an hàlà Mason ayinlerinde şövalyelikle ilgili terimler ve aletler kullanılmaktadır. Bir teoriye göre ise Masonluk eski Mısır uygarlığına kadar dayanmaktadır. Şuan hala varlığını sürdüren kuru kafa tarikatı Mısır piramitlerinde ayin yapmaktadır.

Masonluk Nedir?

Evrensel bir oluşum olan Masonluk dünya çapında milyonlarca takipçiye sahiptir. Genelde elit kesim yani zenginler,siyasetçiler ve sapkın tarikatlerden destekçi bulmaktadır. Tek bir yöneticisi yoktur,her ülkenin kendi locası bulunmaktadır. Masonlarda 33 derece vardır (başka bir yazıda bundan bahsedeceğim). Her derece belirli bir öğreti temeli oluşturmakta ve kendine has ayin ve ritüellerden oluşmaktadır. Çok gizli olan bu örgüt gizliliğin ihlali durumunda her türlü kötülüğü çekinmeden yapmaktadır (kesilen kafaları ayin yapılacak yerde kazıklara takmak). Masonluk şifreler ve sembollerden oluşmaktadır. Bu şifre ve semboller sayesinde birbirlerini tanımakta, İletişime geçmekte ve iletecekleri mesajları kendi aralarında belirlemektedirler.

Kullandıkları şifre ve semboller:

-Tamamlanmamış piramit

-Damalı yüzey

-çift sütun

-gönye ve pergel (resmi işareti)

-tek göz/herşeyi gören göz( Ra'nın gözü)

-Baphomet(keçi şeklinde tasfir edilmiş şeytan)

Masonların Amaçları

Masonlar temel amaçlarının insan sevgisi,akıl ve bilim olduğunu söyleselerde, bu evrensel olumlu kavramları kullanarak asıl amaçları olan ahlak dışı din tanımaz uygulamaları yaymaktır. Çağlar boyu elit kesim tarafından toplumları yönetmek için,siyasal ve toplumsal olaylara yön vermek için kullanılmıştır.Özellikle medyayı yoğun olarak kullana Masonlar sevilen ünlülerin yardımıyla toplumu yozlaştırmakta, sapkın ve cinsel duyguları empoze etmektedir. Bu sayede sorgulamayan,gözü kör edilmiş köle bir nesil yetiştirip dünyayı daha kolay yönetecekleri bir yer yapma peşindedirler. Allah onların oyunlarını bozacak bir nesil yetişmesini nasib etsin. Devam edecektir İnşaAllah...

A.P