Sicim Kuramı 1

Süpersicim kuramı, mikro seviyedeki manzaranın küçük tellerden oluştuğunu, bu tellerin titreşim örüntülerinin kozmosun evrenini yönettiğini öne sürer.

Sicim kuramı evrenin ultramikroskobik özelliklerine ilişkin kuramsal tanıma yeni ve köklü bir değişiklik getirir. Fizikçiler zaman içinde bu değişikliğin Einstein’ın genel görelilik kuramını, kuantum mekaniğinin yasalarına tam da gerektiği biçimde uyumlu kılacak şekilde değiştirdiğini fark etmiştir. Sicim kuramına göre, evrenin temel bileşenleri nokta parçacıklar değildir. Aksine küçücük, tek boyutlu iplikçiklerdir ve çok ince lastik bantlar gibi ileri geri titreşip dururlar. Kuram, sicimlerin atomları oluşturan parçacıkları oluşturan ultramikroskobik parçacıklar olduğunu ileri sürer. Sicimler o kadar küçüktür ki en güçlü cihazlarla bile incelendiklerinde nokta benzeri görünürler.

Fakat her şeyin temel bileşeni olarak nokta parçacıkların yerine iplikçiklerin geçirilmesinin önemli sonuçları olmuştur. Birincisi, sicim kuram genel görelilik ile kuantum mekaniği arasındaki çatışmayı çözmektedir. İkincisi, bütün maddenin ve bütün kuvvetlerin sicimlerden oluştuğunu söyleyen sicim kuramı birleşik bir kuram ortaya koyar. Son olarak da sicim kuramı uzay-zaman anlayışımızda kökten değiştirir. Sonraki yazılarımda anlattıklarımı daha derinlemesine işleyeceğim. Umarım ilginizi çeker.