Dijital Çağda Eğitim

Her gün, teknolojik inovasyonlar sayesinde insanlar kendi kaderlerini şekillendirme fırsatı yakalıyorlar. Zaman, artık dijital akıyor. Yaşam, dijital yaşıyor ve eğitim hayatı çağa adapte oluyor. Bugünün dahi çocukları daha ilk kelimelerini söylemeden iPad kullanmayı bilirken okullar ve eğitimciler dijital çağa nasıl uyum sağlıyor?  Çocuklar, daha konuşmayı öğrenmeden nasıl iPad kullanacaklarını kavrıyorlar. Bu da açıkça gösteriyor ki her gün daha fazla tüketici, dijital bilgin haline geliyor. Eğitim kurumları teknolojik olarak gelişmiş talep, diyalog, istek ve ihtiyaçlarına daha etkin ve uygun cevap verebilmek için dijital olarak hazır olmak zorunda.

Dijital yerliler denilen yeni kuşağın farklı öğrendikleri savı öne sürülmektedir ve dijital yerliler öğrenme süreçlerinde yeni teknolojileri ve sosyal medyayı kullanmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle öğretmenler dijital araçları kullanabilmeli, kaynakları yönetebilmeli ve üretebilmeli, sosyal medya araçlarını kullanarak iletişim kurabilmelidir. Öğretmenlerin teknolojik becerilerinin geliştirilmesi, sistemin bütünsel desteğinin sağlanması, yöneticilerin öneminin kavranması ve geliştirilmeleri gerekir.  Teknoloji kullanımı okulda öğrenci başarısını arttırırken öğrencilerde, öğretmenlerde ve de okul liderliğinde davranış değişikliğine neden olur.

dijital cagTeknolojinin nimetlerinden yararlanırken tehlikelerinden de haberdar olmamız önemlidir. Çocuk ve gençlerde siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümüdür. Siber zorbalık davranışları hakkında eğitimciler, aileler ve öğrenciler olarak bilgi edinilmeli, kötüye kullanım yolları hakkında bilinçlenmeli, yasal ve teknolojik olarak önlemler alınmalıdır. Bilgi çağının insanı kendi hedefini koyabilmeli, izleyebilmeli ve bunu gerçekleştirmek için teknolojiden de yararlanarak başkalarıyla takım halinde çalışabilmelidir. Eğitim programlarımız ve eğitimci eğitimlerimiz bu tür insanı yetiştirmek üzere yeniden düzenlenmelidir.

Sonuç olarak cep telefonlarından internete, sosyal medyadan dijital eğitime müthiş bir değişim yaşıyoruz. Bütün bunlar çocuklarımızın ufkunu ve donanımını daha da geliştiriyor mu? Yoksa onları teknoloji esiri haline mi getiriyor? Bu zor sorunun cevabı, peki sizce nedir?