Şimdi

Dar bir yol, uzunca

Sevmek böylesine, tek

Yaşamak öylesine, yürek

Gece, boylu boyunca

İçerisi hasret kaplı

Günlerden yokluk

Ağaçlar kapalı

Gece boylu boyunca

Öylesine yaşamak, yürek

Yakın ölüler tarlası

Şimdi,

Ölmek gerek.