Korkak doğrular

Her eylem bir giz barındırır

Her giz bir yalan doğurur

Bazen yapmak masumca görünür

Oysa Alim fikrini zikre çevirince belli olur.

Doğru olan gizlenirse

Yanlış olan dillenirse

Doğru fikir, gizlendiği için yanlışa yenilir.

a.p