Silah ve Çocuk

Çocukları silahlardan uzak tutmalı

Onlar çocukça oynamalı

Çocuk  kitabı diye hazırlanan yayınlara bakıyorum. Çocukça bir çocuk  konuşması, hikayesi bulamıyorum içlerinde. Hep büyüklerden küçüklere öğüt verici şeyler...

Kahraman olmak, vatanı sevmek, ülkesi için kendisini feda etmek...

Bunları çocuk ne anlasın...

Ders kitaplarına bakınız. Elde silah ve bayrak tutan bir asker. Çocuklara örnek. Bilim adamı değil, insan hakları savunucusu değil...

Almanya'da ders verirken arkadaşımızın birisi öğrencilerine silahlı bir asker resmi çizdirmiş. Müfettiş böyle bir eğitim anlayışının olamayacağını, çocukların militarizmden uzak tutulması gerektiğini ısrarla vurgulamış...

Şöyle yorumlamıştık. Tabii ki Almanya  faşizmden çok çekmiş. Yeni bir faşizan gençlik ortaya çıkmasın diye okul kitaplarını ve gündelik basını, halkın anlayış tarzını silah ve askerden uzak tutmuşlar, çok da iyi yapmışlar bakın Alman ekonomisi dünyanın üçüncü büyük ekonomisi...

Ülkemizde neler oluyor. Suçlular resmi görevlilerce kahraman addediliyor. Olayı ortaya çıkaranlar övülecekleri yerde horlanıyorlar...

Yoksa bir Hitler mi ortaya çıkarılacak Türkiye'de?...

Yazık olmayacak mı çocuklarımıza? Yazık olmayacak mı güzelim ülkemize? Yazık olmayacak mı insanlığa?

Militarizmden uzak, insan sevgisiyle dolu bir gençlik istiyoruz. Modellerimiz katiller değil Yunus Emre'ler ve Mevlana'lar olmalı....

Yunusça sevgi dolu

Yetmiş iki millete

Şahittir Anadolu

Yüksek medeniyete

Her insan ve her millet

Eşittir derdi onlar

Zalime ola zillet

Gayrisi buyursunlar

Bir gönülü yıkanın

Kendisi insan olmaz

Bir tek cana kıyanın

Ahreti mamur olmaz

Yunus'tan...

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil....

Türk milleti bir bebekten bir katil yaratmazdı eskiden! ! !