Yeter

Zalimlik, Çin’e bakınca kendisinden utandı

Zulüm, Çin’i görünce kelime manasını unuttu

Ahlaksızlık, Çin’den nasıl göründüğünü göremeyecek kadar kör oldu

Düşmanlık, Çin’e bakınca kanalizasyon çöplüğünde çöp olmayı yeğledi

Utanç, Çin’ e baktı ben neredeyim dedi

Merhamet, Çin’in bir daha tanıyamayacağı kadar yabancılaştı

Büyüklük, Çin’in anlayamayacağı kadar büyüdü

Zalimlik, Zulüm, Ahlaksızlık, Düşmanlık ne dersek diyelim

Çin’i görünce kendilerinin neyi temsil ettiğinden bile bihaber oldular

Utanç, Merhamet, Büyüklük ne kadar anlatırsak anlatalım

Çin’in anlayabileceği kadar küçülemediler

Anlayabilmek insafın değerini kavrayabilen kalplerin büyüklüğünü gösterir

Mazlumların gözpınarlarından damla damla akan gözyaşı büyüklüğün simgesi

Buz gibi tetiği insaftan bihaber çeken parmak aşağılık olmanın görünüşü

Doğu Türkistan, gözpınarlarından sel sel akan damla damla Elif’ler

Elif’lere dayanamayan Zulüm bile yeter dedi

Gerçekten Yeter Zalimlerin bile utandığı Çin

YETER