Çıkarma çizmelerini bırak kirlensin sedyeler...

Kara para azdır.

Kara para çoktur.

Biri çukurdan çıkar kömür kokar.

Biri havadan gelir çamur kokar.

Kara para yetmez emektir.

Kara para emeksiz yemektir.

Biri ocaktan çıkar ölüm kokar.

Biri sudan gelir zulüm kokar.